Certificari si Atestari

SRAC CERT SRL

ISO 9001
ISO 14001
45001

ARIC

Membru in Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti incepand cu anul 2008

SGA

Certificat de atestare pentru a afectua lucrari de elaborare a documentatiilor pentru obtinerea avizului / autorizatiei de gospodarire a apelor.

ANRE

Atestat de tip C1A pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni de 0.4kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV, statii de medie, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune.

AFER

Autorizatie de furnizor feroviar pentru proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare, cu exceptia instalatiilor feroviare.
Agrement tehnic feroviar pentru proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare, cu exceptia instalatiilor feroviare.

IGSU - CNSCIPC

Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat.
Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.