Management proiecte

uniunea

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020, submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

 • Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comunele Romos, Harau, Criscior, Luncoiu de Jos, Vetel, Densus, Salasu de Sus, judetul Hunedoara
 • Modernizare strazi si ulite in comuna Pui, judetul Hunedoara
 • Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Halmagiu, judetul Arad
 • Canalizare in localitatea Mintia, comuna Vetel, judetul Hunedoara
 • Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara
 • Extindere retea de alimentare cu apa in satul Uric,canalizare in satele Hobita, Uric, Rau Barbat, comuna Pui, judetul Hunedoara
 • Extindere retea alimentare cu apa si canalizare in comuna Halmagiu, judetul Arad
 • Extindere retea de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in satul Valea Lupului, comuna Baru, judetul Hunedoara
 • Infiintare canalizare in localitatile Hobita - Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020, submasura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 • Modernizare, renovare si dotare camine culturale, in comuna Densus judetul Hunedoara
 • Modernizare si dotare camine culturale in satele Ribita,Uibaresti si Crisan, comuna Ribita, judetul Hunedoara
 • Modernizare si dotare Camine culturale in localitatile Romos si Romosel, comuna Romos, judetul Hunedoara:
  • Modernizare si dotare Camin cultural din localitatea Romos, comuna Romos
  • Modernizare si dotare camin cultural din localitatea Romosel, comuna Romos
 • Reabilitare si dotare Camine culturale din localitatile Luncoiu de Sus, Podele si Stejarel, comuna Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara

Asociatia Microregiunea Tara Hategului - Tinutul Padurenilor GAL

 • Modernizare iluminat public in comuna Vetel, judetul Hunedoara

Program POR 2007-2013 -Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport – Domeniul de interventie 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura

 • Modernizare (ranforsare) Strada Republicii - Cimpa din Orasul Petrila

Program POR 2007-2013 -Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere- Centre urbane”

 • Reabilitare şi modernizare reţea stradală: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str. Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii, b-dul Traian – municipiul Hunedoara